Home

Nieuws laatste update:23 jul 2015

'Boeren kunnen zich wapenen tegen droogte'

Het is deze zomer vooral in het zuiden en westen veel droger dan normaal. De hoeveelheid neerslag is zo gering als maar een keer per twintig jaar voorkomt. Toch zijn er nog geen acute problemen met watertekort of oprukkend zout water.

Volgens de Unie van Waterschappen zijn de waterbuffers nog groot genoeg om iedereen van water te voorzien en de druk van het zoute zeewater te weerstaan. Wel worden maatregelen genomen vanwege de lage waterstand in de rivieren. Ook worden beregenende boeren en tuinders opgeroepen zuinig met water om te springen.

Met name in het westen en zuiden is de laatste maanden erg weinig regen gevallen. De boeren op Brabantse zandgronden kunnen zich goed wapenen tegen langdurige droogte. Dat kan door het nemen van bepaalde maatregelen in de bedrijfsvoering, meldt de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa). Stowa was één van de financiers van het project Bufferboeren, dat is uitgevoerd door de ZLTO en het Louis Bolk Instituut. Het project is uitgevoerd nadat het drinkwaterbedrijf Brabant Water aankondigde om in Loosbroek meer grondwater te onttrekken. De boeren daar vrezen dat dan minder grondwater beschikbaar is voor hun gewassen, waardoor die sneller last hebben van droogte.

Droogte-tolerante bedrijfsvoering

Een groep van 24 boeren heeft vier jaar in het project geprobeerd om hun bedrijfsvoering meer droogte-tolerant te maken. Dat deden ze door hydrologische maatregelen te nemen. Zo zorgen stuwen en waterbuffers voor een langere beschikbaarheid van het oppervlaktewater. Peilgestuurde drainage verbetert de benutting van het vocht in de grond. Door het organische-stofgehalte in de bodem te verhogen is de sponswerking van de bodem verbeterd. Dat gebeurde onder andere door de afbraak van organische stof te verlagen door minimale grondbewerking op bouwland toe te passen, en de aanvoer te verhogen via compost en een grotere biomassaproductie. Ook is ervaring opgedaan met bentoniet en kokos om het waterhoudend vermogen van de bodem te verhogen.

Volgens Stowa blijkt uit het project dat een andere bedrijfsvoering boeren minder kwetsbaar maakt voor verdroging.

Of registreer je om te kunnen reageren.