Home

Nieuws

Tuinbouw lage 'collectieve' regeldruk

Van de land- en tuinbouwsectoren heeft tuinbouw een relatief lage collectieve regeldruk overgehouden uit het productschapstijdperk.

Dat beeld volgt uit een nulmeting voor regeldruk na overname van productschapstaken door het ministerie van EZ. Voor de tuinbouw bestaan 13 verplichtingen om informatie te verschaffen. Voor pluimvee en eieren en veehouderij en vlees is dat een veelvoud (117 en 78 verplichtingen).

De regeldruk is door de onderzoekers ook uitgedrukt in kosten voor de ondernemers. Dan is voor de glastuinbouw de verplichte informatieverschaffing voor het CO2-vereveningssysteem een beperkte kostenpost, zeker in vergelijking met andere landbouwsectoren. Een echte vergelijking wordt bemoeilijkt doordat akkerbouw gewasbeschermingszaken liet regelen door het productschap.

De onderzoekers wijzen er wel op dat het leeuwendeel van de regeldruk (76 procent van de totale 62 miljoen euro regeldruk voor agrarische bedrijven) een Europese oorsprong heeft. De uitvoering van de GMO-regeling is daarvan een voorbeeld, en is door het ministerie van EZ overgenomen van het PT. Voor deze regeling ligt de regeldruk vooral bij de telersverenigingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.