Home

Nieuws laatste update:19 jun 2015

Nieuwe flexwet omzeilen met tussen-cao

Met een tussen-cao die vóór 1 juli wordt afgesloten zouden de Open Teelten sectoren nog tijdelijk onder het oude regime van drie tijdelijke contracten in drie jaar en de oude ketenbepaling van één maand kunnen blijven vallen.

De werkgevers en een deel van de werknemers in de open teelten sturen aan op een tussen-cao, die de sociale partners de tijd geeft om serieus te kijken naar vernieuwing van de cao en naar een eigen regeling in aanvulling op de Wet Werk en Zekerheid. Wanneer die tussen-cao voor 1 juli kan worden overeengekomen, dan kan de oude ketenbepaling tijdelijk nog blijven gelden.

Juist de nieuwe verlengde ketenbepaling– een keten van tijdelijke contracten is dan pas doorbroken als een medewerker zes maanden uit dienst is - is voor de tuinbouw bezwaarlijk aan de Wet Werk en Zekerheid. Minister Asscher heeft al laten weten dat als sociale partners in een sector gezamenlijk goed genoeg kunnen onderbouwen dat een uitzondering op de WWZ gerechtvaardigd is, hij eventueel bereid is dat met een Algemene maatregel van Bestuur te bezegelen. Een voorbeeld van een dergelijke uitzondering is de zogeheten profvoetballersregeling (art 668a lid 8 BW).

In het vorige overleg tussen werkgevers en bonden gaf vakbond CNV aan ook wel wat in een tussen-cao te zien, als een verlenging van de huidige cao Open Teelten die op 1 juli afloopt. FNV was op dat moment nog min der te porren voor zo'n tijdelijke verlenging. Volgende week dinsdag moet duidelijk worden hoe de onderhandelingen verder lopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.