Home

Nieuws

Gunstiger schoolfruitregeling weer open

Voor komend schooljaar verwacht de overheid weer meer belangstelling voor de Europese schoolfruitregeling. Vorig jaar haakte een aantal leveranciers af nadat het Ministerie van Economische Zaken de uitvoering overnam en dat strenger oppakte dan voorheen het PT.

Lidl heeft uiteindelijk toch nog 500 van de 1800 geïnteresseerde scholen kunnen beleveren. Daarnaast hebben ook bedrijven buiten de EU-regeling om scholen beleverd. Voor komend seizoen verwacht de RVO weer meer belangstelling, omdat op een belangrijk detail de regels veranderd zijn. In plaats van een percentage subsidie is er nu een vast, forfaitair bedrag in de regeling opgenomen: uitgaande van en portieprijs van 28 cent is er een subsidiebedrag van 21 cent beschikbaar. Wie het daarvoor denkt te kunnen doen, die kan zich opgeven. Scherp inkopen wordt dan niet afgestraft door een lager subsidiebedrag.

Aanmelden

Het is voor het zevende schooljaar dat Nederland meedoet de Europese schoolfruitregeling. Doel van deze regeling is het bevorderen van de afzet van groente en fruit en het aanleren van gezonde eetgewoonten aan kinderen. Zowel groente- en fruitleveranciers als scholen kunnen zich binnenkort aanmelden voor deelname.

Leveranciers van het fruit of de groente hebben een erkenning nodig om mee te kunnen doen De aanvraagperiode voor die erkenning begint op 17 augustus en loopt tot en met 31 augustus 2015. Leveranciers kunnen het formulier voor het aanvragen van een erkenning downloaden van mijn.rvo.nl. De erkenning vindt plaats op volgorde van indiening van een volledige aanvraag.

Scholen

Basisscholen die komend schooljaar willen deelnemen aan de schoolfruitregeling kunnen zich inschrijven van 31 augustus tot en met 11 september 2015 via www.euschoolfruit.nl. Er kunnen maximaal 1.900 basisscholen meedoen. Als bij inschrijving het maximum aantal scholen wordt overschreden, vindt er loting plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.