Home

Nieuws

Cao-overleggen gestopt: 'Eerst oplossing WWZ'

Bonden en werkgevers in de tuinbouw komen vanavond bijeen om een oplossing te vinden voor de knelpunten die vanaf 1 juli zullen ontstaan door de Wet Werk en Zekerheid. De onderhandelingen voor de cao's Glastuinbouw en Open Teelten zijn er tijdelijk voor opgeschort.

"Voor zowel de glastuinbouw als de open teelten is de WWZ onuitvoerbaar, hebben we al eerder bij de minister aangegeven", zegt LTO-onderhandelaar Leo van der Zon. "Asscher geeft ons de ruimte om er als cao-partijen onderling uit te komen. Dat overleg met de bonden proberen we voor 1 juli af te ronden. Daarnaast ook nog verder praten over de cao Open Teelten en de cao Glastuinbouw had niet zoveel zin. Vandaar dat die onderhandelingen nu even stil liggen."

Op 1 juli treedt de WWZ in zijn volle omvang in werking. Met name de ketenbepaling in die wet en de regels rond ontslag en de bijbehorende transitievergoeding passen niet goed in de praktijk van tuinbouwbedrijven met veel tijdelijke en seizoensarbeid. De periode van zes maanden om een keten van tijdelijke contracten te onderbreken zou bijvoorbeeld kunnen worden verkort tot drie maande. En als op een bedrijf in een periode van negen maanden drie arbeidspieken van twee maanden voorkomen, dan zou dat bij elkaar als één periode kunnen gaan gelden. "De bonden hameren op hun beurt erg op het belang van meer vaste contracten", aldus Van der Zon. "Maar we willen wel voorkomen dat tuinders daardoor vluchten naar alleen nog maar uitzendkrachten."

Het overleg ook aan de cao-tafels gaat in goed overleg met constructieve voorstellen over en weer, stelt Van der Zon. Desalniettemin houdt hij er rekening mee dat er niet voor 1 juli een akkoord komt. "Maar ook daarna kunnen we nog met een voorstel naar de minister."

Tussen-cao

Omdat de gesprekken over de nieuwe cao's in de tuinbouw nu tijdelijk zijn opgeschort, is de kans op nieuwe cao's voor de glastuinbouw en de open teelten vóór diezelfde datum van 1 juli zo goed als nihil. Eerder was er sprake van dat FNV geen oren had nar het afsluiten van een tussen-cao, of het verlengen van de lopende cao's. FNV-bestuurder Marcella Bense stelt echter dat FNV in geen geval aanstuurt op een cao-loze periode.

Of registreer je om te kunnen reageren.