Home

Nieuws

CNV stuurt aan op tussen-cao

Vakbond CNV Vakmensen gaat vandaag zonder voorstellenbrief het eerste overleg over de nieuwe cao Open Teelten in. "Eerst duidelijkheid over het mandaat van de werkgeversdelegatie", aldus CNV'er Henry Stroek.

De lopende cao loopt eind deze maand af. Dit akkoord kwam met veel vertraging pas dit voorjaar tot stand en was voor een aantal deelsectoren aan werkgeverskant een bittere pil. Met name de aardbeientelers lieten weten eerder zonder cao door te willen dan nog een keer een dergelijke overeenkomst te sluiten.

"Het heeft onze voorkeur om nu tot een tussen-cao te komen, langs de lijnen van de huidige cao", aldus Stroek. Dat geeft wat tijd om in alle rust een heel nieuwe structuur voor een volgende cao in de steigers te zetten, zoals diverse deelsectoren van de vollegrondsgroente- en fruitteelt als voorwaarde hebben gesteld.

Zowel op de voorwaarden die de werkgevers willen hangen aan een eventuele tussen-cao, als op de door alle deelsectoren gewenste contouren van een volledig nieuw opgebouwde nieuwe cao, hoopt CNV vandaag voldoende zicht te krijgen om voor 22 juni met een voorstellenbrief te kunnen komen.

WWZ

De tussen-cao zou ook een oplossing moeten bevatten voor knelpunten die ontstaan door invoering van de Wet Werk en Zekerheid. In die wet zijn mogelijkheden opgenomen voor sociale partners om bepalingen van deze veelbesproken flexwet aan te passen, op maat van de betreffende sectoren.

Over deze wet en de gevolgen in de praktijk van telers in vollegrond, fruit en onder glas biedt Groenten & Fruit op 23 juni een webinar aan met arbeidsjurist Maarten van Gelderen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Of registreer je om te kunnen reageren.