Home

Nieuws

ABN verwacht daling grondprijs

Doetinchem - De prijsstijging van landbouwgrond vlakt af. Richting het einde van dit jaar, begin volgend jaar gaat de grondprijs omlaag. Dat concludeert ABN Amro Economisch Bureau in een sector­update.

Grootste oorzaak van de prijsdaling zijn de tegenvallende rendementen in de akkerbouw en melkveehouderij.

Over de afgelopen vijf jaar stegen de grondprijzen gemiddeld 3 procent per jaar. Volgens de bank door positieve rendementen in de sector. Frank Rijkers van het Economisch Bureau: "Die 3 procent halen we niet meer. De prijsstijging zal afvlakken. We zijn over de piek heen." Doordat hoge grondprijzen het rendement op de grondgebonden bedrijven negatief beïnvloeden, denkt ABN AMRO dat de groei van de prijs zal afvlakken en dat de grondmarkt meer volatiliteit gaat vertonen. Oorzaak van de prijsschommelingen is volgens de bank dat ondernemers hun grondpositie meer bepalen op basis van het gemaakte of verwachte rendement.

Meer aanbod grond

Naast rendement in de landbouw speelt ook het aanbod van grond een grote rol in de totstandkoming van de grondprijs. ABN Amro verwacht dat het aanbod gaat toenemen, mede door stoppende ondernemers. Rijkers: "Vaak stoppen bedrijven op het moment als het rendement in de landbouwsector slecht is. Kopers kunnen dan vaak geen grond aankopen. Dit versterkt het een en ander, waardoor het aanbod toeneemt."

Aan de andere kant zorgt schaalvergroting en wet en –regelgeving, zoals de wet Verantwoorde groei melkveehouderij, voor vraag naar grond. Echter de bank verwacht dat richting het einde van dit jaar de meeste bedrijven hun investeringen wel hebben gedaan op dit vlak en zich even koest houden.

Uit het onderzoek van de ABN blijkt uit ook dat emotie op de grondmarkt een steeds kleinere rol gaat spelen. Buurmans grond wordt niet altijd meer tegen hogere bedragen aangekocht, merkt de bank. Kopers geven de voorkeur aan grotere stukken grond van goede kwaliteit.

Boeren zijn 'uitgesmeerd'

De kosten van de aankoop van grond 'uitsmeren' over de reeds in bezit zijnde grond tegen een veel lagere prijs, is steeds minder aan de orde zegt de ABN. Ook de toekomstige boer kan minder 'verrekenen' stelt de bank. Jonge ondernemers hebben volgens de ABN niet de luxe om de hoge kosten van nieuw aan te kopen grond te kunnen verrekenen met grond dat al in bezit is. Dit ondanks dat zij de grond bij overname al tegen een gereduceerde prijs in gebruik hebben gekregen. Hierdoor is alle grond relatief duur, waardoor enerzijds vanuit de financierbaarheid en anderzijds vanuit het rendementsperspectief minder grond aangekocht kan worden, aldus de bank in de sectorupdate. Verwachting is dat mede daardoor de grondprijs onder druk komt te staan, omdat er minder transacties zijn bij een gelijkblijvend aanbod.

Prijsverschil wordt minder

In de sectorupdate concludeert de ABN Amro ook dat door toenemende schaalvergroting de prijsverschillen tussen de regio's gaan afnemen. Nu liggen de gemiddelde prijzen in het Noorden lager dan elders in Nederland. Grotere percelen zijn volgens de bank in trek vanwege 'efficiencydruk'. Dergelijke percelen zijn te vinden in het Noorden. De bank merkt dat meer ondernemers een trek naar het Noorden van het land overwegen. De prijs kan daardoor in deze regio oplopen, terwijl dat in andere regio's niet het geval hoeft te zijn.

Check het laatste nieuws over agrarisch vastgoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.