Home

Nieuws

20 procent champignonbedrijven aangepakt

Het aantal geconstateerde overtredingen in de champignonsector is de afgelopen jaren verminderd. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Toch is de afgelopen jaren bij 20 procent van de bedrijven een overtreding geconstateerd door de Inspectie SZW. De aanpak van het Interventieteam Champignons van de Inspectie SZW, belastingdienst, UWV, SVB, politie en gemeenten is succesvol geweest, meldt het ministerie. Toch maakt de inspectie nog kanttekeningen.

In 2007 bleek dat veel  bedrijven in de champignonsector zich niet altijd aan de wet hielden. Daarbij ging het om illegale tewerkstelling, ontduiking van belasting en onderbetaling van werknemers. Dat was reden om tussen 2007 en 2010 met een speciaal interventieteam naar de sector te kijken. Dat is in de periode van 2011 tot 2014 voortgezet. Daarbij werd ook aandacht gegeven aan andere partijen die bij de champignonsector betrokken waren.

Het interventie team deed 100 onderzoeken, waarbij 187 ondernemingen  betrokken waren. Bij 20 procent van de bedrijven werden overtredingen geconstateerd door de Inspectie SZW. De onderzoekers troffen 236 illegale werknemers aan; 193 werknemers werden onderbetaald. De ondernemers werden via een bestuurlijke boete beboet. In veel gevallen werd de boete bij de Raad van State aangevochten.

In totaal werd de afgelopen jaren voor ruim €5 miljoen aan boetes gegeven door de Inspectie SZW. Daarnaast heeft de belastingdienst over deze periode al voor €3 miljoen aan aanslagen en boetes opgelegd. Een aantal onderzoeken loopt nog; daarvan zijn de resultaten nog niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.