Home

Nieuws

WUR wil consumentenmening biobased verpakking peilen

Wageningen UR zoekt bedrijven om samen te onderzoeken hoe er te scoren valt met biobased verpakkingen van voedselproducten.

Wageningen UR wil samen met bedrijven utid e voedselsector een publiek-privaat samenwerkingsprogramma (PPS) starten rond het thema verpakkingen. "Biobased verpakkingen bieden voedselproducenten en retailbedrijven kansen om hun producten duurzamer te maken en om hun merk en marktpositie te versterken", zegt Christiaan Bolck, programmamanager Biobased Materials bij Wageningen UR Food & Biobased Research. "Zo heeft Coca Cola een fles op de markt gebracht die deels gemaakt is op basis van suikerriet en zet Danone verschillende biobased verpakkingen in, die onder meer gemaakt zijn op basis van polymelkzuur. Andere bedrijven overwegen deze stap ook te zetten, maar hebben vaak nog veel vragen."

Die vragen gaan volgens WUR vooral over hoe een nieuwe verpakking in de markt te zetten en welke biobased ontwikkelingen de gunstigste conusmentenperceptie veroorzaken. Maar ook de vragen rond technische haalbaarheid en daadwerkelijke milieuwinst verdienen nadere uitdieping.

Lopend EU-onderzoek geeft een wisselend beeld van de waardering van consumenten voor de inspanningen van de sector, al naar gelang de boodschapper. Marieke Meeusen van LEI Wageningen UR: "We zien verschillen tussen de diverse A-merkproducten, maar ook tussen A-merkproducten en huismerken. Het 'biobased' verhaal van een product is bepalend voor het beeld dat het oproept bij consumenten." Duidelijk is dat er belangstelling is, maar hoe die uitpakt is nog moeilijk te voorspellen.

Een biobased verpakking is over het algemeen duurder dan een niet-biobased equivalent. Meeusen: "Daartegenover staat dat biobased verpakkingen meerwaarde hebben. Via consumentenonderzoek willen we vaststellen wat die meerwaarde in de ogen van de consument precies is. Als we dat weten, kunnen bedrijven een betere vertaalslag maken naar de positionering in de markt en de claims waarmee zij hun producten onderbouwen. Ze kunnen dan ook gerichter investeren in technische innovatie en hun communicatie over biobased verpakkingen. Stel dat de klant zichtbare vezels in de verpakking op prijs stelt, dan kun je daar als bedrijf je productieproces op afstemmen."

Aanmelden vóór 11 mei

Meeusen en Bolck roepen verpakkingsproducenten, a-merkfabrikanten, retailers en brancheorganisaties van harte op zich vóór 11 mei, aan te sluiten bij de PPS. Wageningen UR dient het PPS-voorstel op 18 mei in bij de Topsector Agri & Food. De PPS is een gezamenlijk initiatief van de onderzoeksinstituten LEI en Food & Biobased Research van Wageningen UR.

Of registreer je om te kunnen reageren.