Home

Nieuws 1 reactielaatste update:13 mei 2015

Soberder Floriade-opzet in Almere

Het business model van Floriade 2022 in Almere is getrapt met een sobere basisinrichting van de tuinbouwtentoonstelling. Dat blijkt uit het businessplan dat naar de gemeenteraad van Almere gaat.

De kosten van de Floriade worden geraamd op 92 miljoen euro. Circa een derde wordt bijgedragen door gemeente, provincie en het ministerie van EZ, is de verwachting. De directe bijdrage van de tuinbouwsector van in ieder geval 340.000 euro is nog niet vastgelegd. De organisatie gaat ervan uit dat Greenport en LTO de bijdrage overneemt van het Productschap Tuinbouw, maar daarover zijn nog geen afspraken. Ook wordt van de tuinbouwsector verwacht dat die 2 miljoen euro bijdraagt aan het beheer van het terrein. Ook op andere gebieden verwacht de organisatie financiële participatie van de sector. Sponsorinkomsten worden in totaal op 9 miljoen euro geraamd uit voornamelijk het bedrijfsleven.

Vastgoed

De Floriade krijgt nog altijd een tijdelijke kas van een hectare, ook in de sobere basisinrichting. Slaagt de organisatie erin om door vastgoedontwikkeling, sponsoring of subsidies extra middelen te betrekken, dan worden extra elementen aan het terrein toegevoegd. Vastgoedontwikkeling ligt op dit moment moeilijk in Almere. Bij de inrichting van het terrein wordt ook voor soberder oplossingen gekozen, zoals een smallere boulevard en tijdelijke in plaats van permanente bruggen.

Wel verwacht de organisatie dat de EU via de tuinbouw kan bijdragen vanwege het accent op verduurzaming van steden. Het thema van de Floriade is Growing Green Cities.

Amsterdam

Er wordt samengewerkt met Amsterdam om ook meer internationale gasten te lokken. De toegangsprijs is gemiddeld 23 euro en er wordt een gelijk aantal bezoekers verwacht als in Venlo, meer dan 2 miljoen betalende bezoekers. Dat lijkt veel, gezien de dalende bezoekersaantallen voor de Floriade, maar de organisatie denkt met Amsterdam veel buitenlandse bezoekers te trekken.

Eén reactie

  • P.H. Rechsteiner

    Ook deze Floriade lijdt tot verlies. Want er komen geen buitenlandse bezoekers GENOEG om het financiele plaatje rond te krijgen in de PRAKTIJK! Ik heb vele Floriades meegemaakt en weet waar ik over praat! Er is alleen een kleine kans als er iets spectaculair wordt getoond en een toegangsprijs die wordt genoemd werft ook al geen bezoekers.Derhalve doe er iets mee!

Of registreer je om te kunnen reageren.