Home

Nieuws

Nog geen teeltvrije zones bij woningen

Voor teeltpercelen nabij bewoning wordt voorlopig geen verplichte teeltvrije zone ingevoerd, zoals bij watergangen nu al geldt. De sector zou zelf voorlopig met vrijwillige teeltvrije zones kunnen komen.

Het kabinet wilde zo'n verplichte maatregel nemen vooruitlopend op verder gezondheidsonderzoek, maar mist juridische grondslag. Dat schrijft staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld. Ze stuurde een voortgangsbrief over de acties die het kabinet heeft aangekondigd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het is een reactie op het advies van de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico's bij omwonenden door gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De landsadvocaat adviseert te wachten met zo'n teeltvrije zone tot het blootstellingonderzoek is uitgevoerd. Ook kan een dergelijke maatregel pas ingevoerd worden als aangetoond is dat eventuele andere maatregelen onvoldoende helpen om omwonenden te beschermen.

Het kabinet kondigde al eerder aan een meerjarig blootstellingsonderzoek te willen starten onder omwonenden van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere teelten met een intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal daarmee starten in 2016, maar aanvankelijk focussen op bollenteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.