Home

Nieuws

Boete middelengebruik naar 10 procent jaaromzet

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen controleren en strenger straffen.

Dat laat de autoriteit op zijn website weten. Inspecteurs zullen er op toezien dat telers het juiste middel gebruiken en dat de verplichte driftarme spuittechniek wordt gebruikt bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Het doel is om verwaaien van spuitvloeistof in het oppervlaktewater of op naburige percelen zoveel mogelijk te beperken.

Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan overhangende spuitbomen van de spuitapparatuur boven het oppervlaktewater en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tijdens het planten of poten van bijvoorbeeld aardappelen.
Tegen ondernemers die de regels overtreden zal worden opgetreden aldus de autoriteit. Structurele overtreders worden hierbij strenger gestraft. Ondernemers die binnen 5 jaar 3 keer een vergelijkbare overtreding begaan krijgen een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet van het bedrijf.
In 2014 hebben inspecteurs van de NVWA in totaal 300 controles uitgevoerd op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij werd bij ongeveer 1 op de 4 controles één of meerdere overtredingen vastgesteld. Het ging hierbij vooral om het niet opvolgen van regels voor het gebruik van middelen in de nabijheid van oppervlaktewater en het niet naleven van de voorschriften, zoals genoemd op het etiket van de gewasbeschermingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.