Home

Nieuws

Sectorinitiatief voor buitenfamiliaire bedrijfsovername gestart

Countus, Flynth adviseurs en accountants, Lianne Veenstra Agrocoaching, Rabobank Nederland en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) hebben de handen ineen geslagen om buitenfamiliaire bedrijfsovername te bevorderen.

NAJK trok al een tijdje aan het eigen Boer zoekt boer-platform. Met de nieuwe partners hopen de jonge boeren en tuinders meer aandacht en kracht achter het initiatief te krijgen. Doel van het project was en is om ondernemers zonder opvolgers in contact te brengen met geschikte opvolgers en ze te begeleiden tot een succesvolle bedrijfsovername. Naast het online platform omvat het project diverse bijeenkomsten, intensieve begeleiding en de verspreiding van ervaring en kennis.

In veel agrarische sectoren heeft minder dan de helft van de bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar een opvolger. "Als bedrijfsovername niet plaatsvindt, heeft dit grote gevolgen voor de toekomst van de agrarische sector in Nederland", aldus Sander Thus, dagelijks bestuurder van NAJK met de portefeuille bedrijfsovername. "De leefbaarheid van het platteland komt in het geding door minder bedrijvigheid en leegstand van bedrijfsgebouwen. Landschapselementen die samenhangen met de aanwezigheid van boerenbedrijven gaan mogelijk verloren. Het effect zal direct zichtbaar zijn."

"Minder zichtbaar, maar misschien nog wel belangrijker, is het gevolg voor de positie van Nederland op de wereldmarkt van agrarische producten. Met te weinig opvolgers zal de sector minder innovatief worden en de koploperspositie als kennisland en expert op het gebied van bijvoorbeeld pootgoed en uitgangsmaterialen mogelijk gaan verliezen", vervolgt Thus. "Dit kan grote economische gevolgen hebben voor Nederland en voor de werkgelegenheid. We weten echter ook dat er veel jongeren zijn die graag boer willen worden, maar geen agrarisch bedrijf in de familie hebben dat ze over kunnen nemen. Voor het behoud van een sterke landbouwsector zijn nieuwe vormen van samenwerking dus van belang. Wij willen als sectorpartijen de ondernemers zonder opvolgers en de potentiële jonge boer of tuinder bij elkaar brengen."

Het bestaande 'Boer zoekt Boer' online platform zal worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarnaast zullen in het kader van dit initiatief diverse regionale bijeenkomsten worden georganiseerd voor jongeren en agrarisch ondernemers. Met hulp van expert op het gebied van communicatie Lianne Veenstra en de experts van Countus, Flynth en Rabobank worden gedurende het traject de boer en diens opvolger begeleid.

Alle informatie over de bijeenkomsten van 'Boer zoekt Boer', begeleiding en algemene informatie over buitenfamiliaire bedrijfsovername zijn gebundeld op de website www.bedrijfsovernameportal.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.