Home

Nieuws

Premie terug van brede weersverzekering

Vollegrondsgroentetelers en fruittelers kunnen tot 65 procent van hun premie voor de brede weersverzkering terugkrijgen. Dat kunnen ze opgeven in hun Gecombineerde Opgave.

Het ministerie van Economische Zaken biedt agrarisch ondernemers de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. Deze verzekering dient om zich te verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (ijzel, storm of brand door blikseminslag). Op de premie is een korting mogelijk. U vraagt deze subsidie aan via de Gecombineerde opgave, vanaf 1 april t/m 15 mei 2015. U krijgt maximaal 65 procent van de verzekeringspremie vergoed. Ondernemersmet open teelten in de volgende sectoren komen in aanmerking: akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt, sierteelt, fruitteelt, boomkwekerij. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.