Home

Nieuws

Naktuinbouw heeft zorgen om toekomst

Naktuinbouw weet nog altijd niet of zij na dit jaar door kan gaan met haar kwaliteitsbeleid voor uitgangsmateriaal.

Het ministerie van EZ heeft plannen voor structuurwijzigingen nog niet bekend gemaakt. Met name het toezicht met certicaten en zelfkeur, een kostenefficiënt systeem, staat mogelijk onder druk. Het steekt Naktuinbouw dat ze bij de plannen voor een structuurwijziging bij plantaardige keuringsdiensten slechts zijdelings betrokken wordt.

Voorzitter Henk Lange van Naktuinbouw spreekt in het jaarverslag 2014 over een eenzijdig opererende overheid 'in de vorm van het opleggen van een structuurwijziging voor de plantaardige keuringsinstellingen, waarbij de geadresseerden zelf half worden betrokken.' In dat jaarverslag missen overigens cijfers over het aantal klachten uit de teelt over uitgangsmateriaal en behandeling van die klachten.

Waar Naktuinbouw de verlengde arm is van de overheid, lijkt diezelfde overheid zijn arm terug te trekken, stelt Lange. "Nut en noodzaak van deze beweging zijn nog steeds niet helder." Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft laten weten vóór de zomer de Tweede Kamer te berichten. Pas dan wordt duidelijk wat de overheid exact voor ogen heeft.

Opvallend is dat Kees Lever, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit Ministerie van Economische Zaken, in zijn voorwoord niet ingaat op de ophanden zijnde structuurwijziging. Hij wijst met name op EU-plannen met het importstelsel voor plantaardige producten uit derde landen. Nederland wil het flexibele, risicogebaseerde, open importsysteem houden. Strengere regels zouden de handelsbelangen van Nederland ondermijnen. Nederland verwacht als voorzitter van de EU in 2016 hierin nog een rol te spelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.