Home

Nieuws

Groentetelers en handel gaan samenwerken

Limburgse telers in veiling ZON, Fossa Eugenia en Kompany willen samenwerken met handelsbedrijven als Staay Food Group en Frankort & Koning.

Donderdag wordt hiervoor een intentie-overeenkomst getekend met onder meer handelsbedrijf Nedalpac. De partijen gaan werken aan Limburgs onderscheidend vermogen, door een 'versaanbod met toegevoegde waarde aan te bieden onder een Regiobrand'. Dat betekent dat bij de afzet van Limburgse groente de herkomst wordt gecommuniceerd. Een Limburgs merk wordt daarbij ook onderzocht.

De partijen hebben een woordvoerder aangesteld. Hij laat weten dat de samenwerking net is gestart en fragiel is. Dit jaar wordt gebruikt om plannen uit te werken. Het zal niet op korte termijn tot grote wijzigingen leiden, stelt hij. Gekeken wordt naar het afzetmodel en prijsvormingsmodel en hoe het beste gezamenlijk met retail kan worden samengewerkt in Nederland, maar ook in Duitsland.

Organisatie

Onderzocht wordt ook hoe de samenwerking organisatorisch wordt ingericht en of het prijsvormingsmechanisme nog wel het juiste is. "Als je zo in de keten gaat wroeten, moet je rekening houden met een langere termijn. Het is de bedoeling dat over vijf, zes jaar er echte veranderingen zijn."

Samen vertegenwoordigen deze participanten ongeveer 70 procent van de productiebron in Limburg. De partijen hebben een positionpaper met missie, visie en ambitie geformuleerd om de marktpositie van de (glas)tuinbouw in Zuidoost-Nederland te verbeteren en een substantieel budget gereserveerd.

Versnellingsagenda

De samenwerking is opgenomen in een versnellingsagenda tuinbouw dat in opdracht van de provincie Limburg en LLTB is opgesteld. Daarin staan vijftig mogelijke initiatieven om over vijf jaar de tuinbouw in Limburg te laten herstellen. De noodzaak van marktherstel is groot omdat veel glasgroentetelers financieel in zwaar weer zitten.

Of registreer je om te kunnen reageren.