Home

Nieuws laatste update:26 mrt 2015

PvdD wijst op 'gasverspilling' tuinbouw

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de kunstmestproductie omdat dit teveel energie kost. Ook is de partij tegen de glastuinbouw, waarin volgens de PvdD ongeveer 10 procent van het totale Nederlandse aardgas wordt verspild

"In Nederland wordt jaarlijks 6 procent van de gasproductie gebruikt voor de productie van kunstmest. Daar moeten we mee stoppen", vindt Esther Ouwehand van de PvdD.

Eerder diende de PvdD bij een debat over de gaswinning een motie in op dit punt. Deze motie werd ontraden door minister Henk Kamp (Economische Zaken). Bij de stemmingen was alleen steun van de SP voor de motie.
Tijdens een debat in de Tweede Kamer over windenergie op zee benadrukte Ouwehand dat de beste methode om duurzaam om te gaan met energie is door te bezuinigen op energiegebruik, bijvoorbeeld door deuren van winkels in de winter niet open te laten en door verlichting op kantoren 's nachts uit te doen. Ouwehand zegt dat lang niet alle groene energie duurzaam is. Ze verwijst naar de productie van biobrandstoffen, die ten kostte gaat van voedselproductie, of de schadelijke grondstoffen die nodig zijn voor de productie van zonnepanelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.