Home

Nieuws

Jonge agrariërs regeling op 1 in manifest CU

ChristenUnie vindt dat er een stevige regeling voor jonge boeren en tuinders moet zijn in alle provincies, waarmee bedrijfsopvolgers makkelijker het bedrijf van hun ouders kunnen overnemen. Dat staat in het manifest 'Ruimte voor boeren; toekomst voor gezinsbedrijven', dat ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft gepresenteerd op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de vereniging voor Christelijke agrariërs, CGMV in Zwolle.

ChristenUnie heeft een vijf-puntenplan opgesteld, waarbij goede bedrijfsopvolgingsmogelijkheden voor jonge agrariërs op 1 staat. CU wil tevens voldoende ontwikkelruimte voor boeren in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). "In ruil voor hun inspanningen om de uitstoot te verminderen, moeten boeren ook een substantieel deel van deze ontwikkelruimte kunnen benutten", vindt de partij.
Snel duidelijkheid over de melkveewet staat als derde op de prioriteitenlijst van de ChristenUnie, gevolgd door het realiseren van eerlijke prijzen voor boeren en tuinders. "Boeren die hun nek uitsteken en stappen zetten op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn moeten daarvoor beloond worden. Het is onbegrijpelijk dat de Autoriteit Consument en Markt een prachtig initiatief als de Kip van Morgen afwijst", vindt de partij.

Als vijfde roept de partij op om agrariërs meer te betrekken bij natuurbeheer.

Of registreer je om te kunnen reageren.