Home

Nieuws

Handleiding samenwerking helpt telers niet

Er is nog geen duidelijkheid over hoever samenwerking mag gaan tussen telers of producentenorganisaties en Unies van producentenorganisaties (UPO's).

De handleiding die staatssecretaris Sharon Dijksma afgelopen week publiceerde, geeft die duidelijkheid niet. Zo is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk in hoeverre telersverenigingen onderling productie-afspraken mogen maken bij ernstige marktverstoringen. Daar komt de Europese Commissie nog met richtlijnen.

Dat zegt mededigingsadvocaat Eric Janssen van bureau Dirkzwager.  Volgens de politieke partij SGP ademt het stuk angst uit om producentenorganisaties teveel vrijheid te geven. Die partij had met het CDA om de handleiding gevraagd.

De handleiding mededingingsrecht voor producentenorganisaties en brancheorganisaties is volgens Janssen ook te algemeen om echt van nut te zijn. Hekele punten worden niet opgelost, zoals de economische eenheid. Wanneer vormt de producentenorganisatie een economische eenheid en mag het dus horizontaal samenwerken? In 2011 oordeelde de ACM (toenmalige NMa) dat telers van FresQ geen economische eenheid vormden, een jaar later oordeelde de ACM over een andere telersvereniging weer het tegenovergestelde. Volgens de SGP wordt duidelijk gemaakt dat dit in de meeste gevallen niet het geval zal zijn. "Het is de vraag of deze terughoudendheid direct voortvloeit uit de Europese regels of dat een soepelere opstelling mogelijk is."

Of registreer je om te kunnen reageren.