Home

Nieuws 1 reactie

'Handel geen toegang tot GMO-subsidie geven'

Vlaanderen staat tegenover Nederland en andere Noord-Europese landen in de discussie over problemen met GMO-subsidies.

Volgens de  Belgische veilingen is er geen probleem met rechtszekerheid voor afzetorganisaties, zoals door Noord-Europese landen wordt aangevoerd. Werkelijk door producenten opgerichte producentenorganisaties komen niet in de problemen door het huidige GMO-stelsel. Het zijn vooral andere structuren die leiden tot problemen. "Allerhande structuren opgericht door één afnemer of handelaar om op die manier toegang te krijgen tot de GMO groenten en fruit, passen immers niet in de basisfilosofie van marktordening. Problemen die zij ervaren, mogen niet veralgemeend worden", schrijft de Vlaamse koepel voor afzetorganisaties VBT in haar jaarverslag."

Vlaanderen heeft dat standpunt verkondigd tijdens een internationale conferentie voor producentenorganisaties (ICOP) eind 2014 in Dublin.  "Dit als tegengewicht tegen enkele kritische stemmen uit Noord-Europa". Nederland heeft Wageningen Universiteit onderzoek laten doen naar knelpunten met GMO in Noord-Europese landen.

Eén reactie

  • J.P.H. van Enckevort

    afschaffen die GMO dan zijn de problemen opgelost. simpel, doeltreffend, eerlijk en uiteindelijk het beste voor iedereen

Of registreer je om te kunnen reageren.