Home

Nieuws

'Groenteteler huisvest Polen voor fruitpluk'

Tuinbouwgemeentes in Noord-Holland zijn tevreden over de jongste verruiming van huisvestingsmogelijkheden op land- en tuinbouwbedrijven in die provincie.

Dat blijkt uit een inventarisatie onder zes gemeenten. Noord-Holland staat toe dat permanente huisvesting in schuren wordt ingericht voor tijdelijke plukkers, maar ook dat ondernemers huisvesting kunnen uitbesteden aan collega's. Zo mag een fruitteler Poolse plukkers huisvesten voor een collega groentebedrijf. Vòòr de verruiming gedoogden gemeentes nog deze huisvestingsvorm, maar nu er zekerheid is bij ondernemers, durven ze ook te investeren in betere huisvesting voor personeel, stelt de provincie. De voorwaarde is wel dat de huisvesting uitsluitend ondersteunend is aan de agrarische bedrijfsvoering.

Er is wel een keerzijde voor veiligheid. In noodgevallen is er bij hulpverlenende diensten niet altijd zichtbaar of een schuur bewoond wordt.

In Drechterland bestaan nu ongeveer 250 huisvestingsplaatsen op agrarische bouwpercelen; in Schagen zijn er circa tien vergunningen verleend in 2014 en circa zes in 2013. Hollands Kroon verleende in 2014 zes vergunningen. Haarlemmermeer en Hoorn melden dat dit type huisvesting niet veel voorkomt binnen de gemeente.

Of registreer je om te kunnen reageren.