Home

Nieuws

'Biologische teelt niet stimuleren via pacht'

De provincie Noord-Holland ziet definitief niets in het plan van GroenLinks om uitsluitend nog grond te verpachten aan duurzame boeren en tuinders.

De provincie heeft dat plan wel serieus onderzocht, maar komt tot de conclusie dat de pachtopbrengsten teveel dalen als gangbare pachters niet kunnen inschrijven. Wel kijkt de provincie in hoeverre biologische landbouw één van de gunningscriteria kan worden bij uitgifte van pachtpercelen in 2016. Dan moet wel steeds duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor de pachtopbrengst.

Probleem is wel dat Provinciale Staten hebben ingestemd met een bezuinigingsopgave. Daarbij wordt binnen de portefeuille landbouw het stimuleren van de biologische landbouw niet meer als kerntaak gezien. Toch wil de provincie de verduurzaming van de landbouwketen blijven stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.