Home

Nieuws laatste update:19 feb 2015

Rabobank zet druk op klanten renteswaps

Rabobank zet klanten onder druk om klachten over renteswaps in te trekken. Dat zegt Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim.

De bank zelf zegt dat uit een herbeoordeling blijkt dat voor veruit de meeste MKB-klanten het financiële instrument voldoet. Bij een beperkt aantal klanten constateert de Rabobank onvolkomenheden in de dienstverlening en wanneer sprake is van benadeling belooft de bank de kosten van herstel volledig voor eigen rekening te nemen.

Massaclaim gericht op fraude Euribor

De massaclaim is in eerste instantie gericht op de fraude die dertig medewerkers van Rabobank hebben gepleegd met de Euribor, de interbancaire rente die vaak gebruikt wordt als referentie bij leningen. Rabobank-medewerkers stelden tussen 2005 en 2010 de rente die Rabobank betaalde aan andere banken wisselend te laag en te hoog voor waardoor het lastig is uit te rekenen of en in hoeverre een ondernemer is benadeeld.

Renteswap: risico op stijgende rente afdekken

De Euribor-rente vormt echter een cruciaal onderdeel van een renteswapcontract. Bij een renteswap dekt de ondernemer het risico op een stijgende rente af. Een lening met renteswap is goedkoper dan wanneer een vaste rente wordt gekozen. In de huidige markt dalen rentes en nemen swaps een negatieve waarde aan. De stichting vordert het verschil tussen betaalde rente en Euribor; volgens Lijesen bij een lening van €1 miljoen al snel €200.000. Soms wordt klanten volgens Lijesen een beperkte schikking aangeboden, maar dan alleen als ze hun klacht intrekken, zodat deze de toezichthouder niet bereikt.

Veel meldingen van tuinders en melkveehouders

Inmiddels hebben meer dan 500 MKB'ers zich bij de stichting gemeld waarvan het merendeel agrarisch is. De meeste agrarische bedrijven die zich melden zijn glastuinders, die swaps hebben op leenbedragen van gemiddeld €5 miljoen. De tweede grootste groep is melkveehouders waarbij de betreffende leningen variëren van €800.000 tot €1,5 miljoen. Een beperkt aantal varkenshouders heeft zich ook gemeld. Buiten de agrarische sector komen veel aanmeldingen uit de binnenvaart en vastgoedwereld.

Grootste aantal slachtoffers bij Rabobank

De stichting richt zich in eerste instantie op Rabobank omdat het grootste aantal slachtoffers klant zijn van deze bank, aldus Lijesen. "Maar een claim richting ABN Amro ligt op middellange termijn voor de hand." ING zou een klein marktaandeel hebben en zich niet lenen voor een massaclaim, terwijl Deutsche Bank zich soepel zou opstellen. De stichting baseert haar claim ook op slechte voorlichting, hoge afkoopsommen en zogeheten 'margin calls' waarbij de lener bij een bepaalde negatieve waarde van de swap extra zekerheden moet bieden.

Rabobank ontkent dat extra zekerheden worden gevraagd, tenzij de bedrijfsvoering hiertoe aanleiding geeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.