Home

Nieuws

LTO ontevreden met voorstel Asscher

De overgangsregeling die minister Asscher ontwierp voor de problemen met seizoenarbeid is ontoereikend. In de land- en tuinbouw zal het niet werken, reageert LTO Nederland.

Werkgevers blijven opgezadeld met een transitievergoeding, ook al is de hoogte ervan iets gematigd door de beperking van de terugwerkende kracht van de nieuwe ketenbepaling van 6 maanden. De transitievergoeding kan ook met deze overgangsregeling nog steeds oplopen tot bedragen in de orde van 30 tot 100 duizend euro als telers dit jaar opnieuw een contract aangaan met medewerkers die ook in de voorgaande seizoenen bij hen werkzaam waren, aldus een verklaring van LTO. Op moderne tuinbouwbedrijven loopt het aantal seizoenmedewerkers in de tientallen per bedrijf.

Ook naar de toekomst toe biedt het voorstel volgens LTO weinig of geen soelaas voor de langere seizoenovereenkomsten. De regel is dat na twee tijdelijke dienstverbanden het derde contract er een is voor onbepaalde tijd, wanneer de contracten elkaar met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden opvolgen.

Voor de veel voorkomende seizoencontracten van acht tot negen maanden betekent dit dus dat het derde contract ook voor onbepaalde tijd is. Dat kan aan het eind van het seizoen niet anders dan met een ontslagvergunning ontbonden worden. LTO stelt vast dat werkgevers in de praktijk het derde contract zullen mijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.