Home

Nieuws

Extra subsidies via Topsector Energie

Het ministerie van Economische Zaken heeft het de subsidies voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie beter toegankelijk gemaakt voor ondernemers. Dit jaar is in totaal 103 miljoen euro beschikbaar.

De eerste tranche is op gisteren gepubliceerd in de Staatscourant; aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie.  Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Het instrumentarium van de Topsector Energie is dit jaar eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met name voor ondernemers. Een aantal subsidieregelingen is samengevoegd tot twee nieuwe regelingen. Ook zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd.

Diverse subsidieregelingen
Nieuw is de Hernieuwbare Energie-regeling, voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling. Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister 34 miljoen euro beschikbaar.
De in te dienen projecten moeten passen binnen de thema's en focus daarbinnen van de Topsector Energie: zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en het sociale innovatieprogramma STEM. Behalve bij projecten voor de regelingen DEI en Hernieuwbare Energie; die richten zich ook op andere energiethema's.
Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staat op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.