Home

Nieuws

'Samengaan The Greenery en Univeg afgeketst'

Afgelopen zomer zijn samenwerkingsgesprekken tussen The Greenery en Univeg (Greenyard) mislukt.

Volgens bronnen heeft dat bijgedragen aan de bestuurlijke crisis die nu is ontstaan. The Greenery ontkent dat deze gesprekken de reden zijn van het vertrek van Bert Jansen (voorzitter Raad van Commissarissen) en directeur Ton Wortel. Gevraagd naar de gesprekken, laat The Greenery weten. "Zowel de hoofddirectie als het bestuur van The Greenery staan open voor samenwerking met andere partijen. Deze mogelijkheden worden voortdurend verkend. Het vertrek van de bestuurders staat los van deze gesprekken."

Voldongen feit

Volgens bronnen zouden telers van The Greenery zich deze zomer voor een voldongen feit gesteld voelen toen bleek dat topman Ton Wortel een mogelijke partner had gevonden voor vergaande samenwerking. Een samengaan van The Greenery en Univeg zou mogelijk gepaard moeten gaan met een aandelentransactie. De aandelen van The Greenery zijn nu in handen van de coöperatie Coforta.  Greenyard laat weten:  "Als onderdeel van onze communicatiepolitiek geven we geen commentaar op meldingen die niet publiek gemaakt zijn aangezien ze onze beursnotering kunnen beïnvloeden."

De betrokken banken zeggen niet te reageren op individuele klanten. The Greenery zit nog in een bijzonder beheertraject en opereert dus in nauwe samenspraak met de banken. Wat de rol is van bijvoorbeeld huisbankier ING is daardoor onduidelijk.

Eén front

Van onrust onder telers van The Greenery lijkt weinig sprake, al is een beperkt aantal telers volledig op de hoogte. Het lijkt er op dat de telers in de ledenraad, het bestuur en de telers in de Raad van Commissarissen één front vormen. Unanieme steun zelfs, zo wordt gezegd. Dat betekent dat de ledenraad met alle bloedgroepen (grote, kleine, intensieve en extensievere) telers achter de koers staan om nu commerciële vernieuwingen door te voeren.

In augustus bekritiseerde Univeg-topman Hein Deprez in het Financieele Dablad The Greenery nog. Die opmerkelijke uitlatingen over de concurrentie worden door bronnen toegeschreven aan het mislukken van de samenwerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.