Home

Nieuws

Rabo: regie in plaats van saneren

Rabobank speelt een centrale rol bij de herstructurering van de glastuinbouw en varkenshouderij. Een koerswijziging, geeft directeur food & agri Ruud Huirne in een interview in Boerderij Ambitie toe.

Maar wel een koerswijziging die geboren is uit bittere noodzaak. Het alternatief: een koude sanering.

Ondernemer zelf verantwoordelijk

Huirne benadrukt dat Rabobank alleen helpt bij het vinden van oplossingen voor de prijzencrises in de glastuinbouw en varkenshouderij. Ondernemers blijven zelf hoofdverantwoordelijk voor oplossingen voor hun problemen. Huirne vindt dat in deze sectoren een sterke, gezaghebbende partij die de regie oppakt ontbreekt. Nadat de sectoren jaren hebben aangemodderd, neemt Huirne de rol tijdelijk en deels voor zijn rekening.

Kritische massa nodig

Maar een regisseur is wel afhankelijk van de uitvoering van de betrokken partijen. Als er geen goede sectorplannen komen, dan gaat Rabobank alle klantdossiers individueel beoordelen, zoals nu ook al gebeurt. In de praktijk zullen een aantal bedrijven dan geen vers krediet krijgen en afsterven. De Rabobank wil dit niet. "Je hebt ook kritische massa nodig om een sterk, onderscheidend verdienmodel in de benen te zetten en houden."

Huirne noemt een gegarandeerd antibioticumvrije productie van varkensvlees of een energieneutrale productie van glasgroente als mogelijke verdienmodellen.

Veranderd risicomodel

Huirne zegt in het interview ook dat Rabobank vol blijft inzetten op de agri- en foodsector maar uiteindelijk toch minder krediet beschikbaar zal stellen. Dat komt volgens Huirne door het veranderde risicoprofiel van de sector. Markten zijn beweeglijker geworden en daarom zal een deel van de financiering in de toekomst van andere partijen moeten komen. Rabobank wil partijen helpen deze financieringen te regelen.

Lees het complete interview met Ruud Huirne in het januarinummer van Boerderij Ambitie (nummer 1)

Of registreer je om te kunnen reageren.