Home

Nieuws

'Provincies moeten lobbyen voor eerlijke prijs telers'

Provincies moeten samen eerlijke handel voor tuinders en boeren tot een belangrijk lobby-onderwerp maken.

Doel is beleid te veranderen via het ministerie van EZ en bij de Europese Commissie, zodat telers meer invloed krijgen op de prijsvorming. Nu zijn er signalen dat inkooporganisaties bij bedrijven onder kostprijs inkopen en dat dit de economische levensvatbaarheid van agrarische bedrijven bedreigt.

Dat is de inhoud van een motie van vijf politieke partijen in provinciale staten van Limburg (CDA, 50Plus, GroenLinks, SP en PvdA). De partijen willen de minister en staatssecretaris van EZ verzoeken voorstellen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat tuinders een eerlijke prijs kunnen krijgen voor hun producten. Limburg moet andere provincies achter die lobby krijgen via de koepel IPO.

De provincie Limburg heeft belang bij agrarische partners die de financiële mogelijkheden hebben om een bijdrage te leveren aan ambities voor een vitaal platteland. Zo vinden de partijen dat Nederland - net als andere landen – de kosten van keuring en voedselveiligheid niet bij de bedrijven neer moet leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.