Home

Nieuws

'Nederland tegen zin plantenimport aanscherpen'

Nederland lijkt zich in januari als voorzitter van de EU te moeten inzitten voor beperkingen op het importstelsel van planten en plantaardig materiaal.

Nederland heeft zelf als enige land in de EU tegen de plannen gestemd voor een aangescherpte Plantgezondheidsverordening, maar als voorzitter moet Nederland het mandaat van de Raad van Ministers uitvoeren in onderhandelingen met de Europese Commissie en Europees Parlement.

Deze verordening beoogt het grondgebied van de EU te beschermen tegen de insleep en verspreiding van voor planten schadelijke organismen. Nederland heeft als handelsland belang bij een open importstelsel. Nederland heeft steeds gepleit voor een fytosanitair importstelsel dat is gebaseerd op feitelijke risico's bij de handel van plant en plantaardig materiaal en dat zo min mogelijk impact heeft op de handel. Om die reden heeft Nederland zich steeds sterk gemaakt voor het open importstelsel voor planten en plantaardig materiaal.

Staatssecretaris Martijn van Dam schrijft dat op dit moment de uitkomst van de onderhandeling niet te voorspellen is. In de landbouwraad van volgende week verwacht hij uitsluitsel.

Of registreer je om te kunnen reageren.