Home

Nieuws

Leden stemmen in met hervorming Rabobank

De leden van Rabobank hebben ingestemd met een grote hervorming van de coöperatieve structuur van de bank. De 106 verschillende Rabobanken gaan op in één coöperatieve vereniging met één bankvergunning en één balans.

Rabobank is met afstand de grootste financier van de Nederlandse land- en tuinbouw.

De hervorming betekent voor de lokale banken dat ze juridische en financiële zelfstandigheid opgeven. De macht die van oudsher versnipperd was, schuift voor een groot deel op naar het hoofdkantoor in Utrecht.

Risico op grotere afstand tussen leden en bank

Een belangrijk voordeel is volgens Rabobank dat wanneer één van de regionale Rabobanken slecht presteert, 'de centrale' sneller kan ingrijpen. Het risico van de operatie is dat de afstand tussen leden, niet zelden boeren, en de bank groter wordt.

CKV stemt volgende week

Met de instemming van de leden van de verschillende lokale Rabobanken moet nog maar één horde worden genomen om de fusie te realiseren. De Centrale Kringvergadering (CKV) stemt volgende week woensdag. De kans dat het 'Raboparlement' een fusie blokkeert, lijkt miniem. CKV bestaat uit directeuren en commissarissen van lokale banken die al eerder instemden.

Herstructurering nodig na crisis 2008

De herstructurering is grotendeels gevolg van de financiële crisis van 2008. Sinds de crisis wil de toezichthouder weten in hoeverre activiteiten af te wikkelen zijn. Rabobank kent op dit moment één ICT-systeem en haalde met een geconsolideerde balans geld op de kapitaalmarkt op. De toezichthouder eiste fusie dan wel desintegratie van Rabobank.

Algemene ledenraad

Het opgaan in één coöperatieve vereniging is ook duidelijker als Rabobank geld ophaalt op kapitaalmarkten. De benoeming van directies blijft een competentie van de lokale banken zelf; en deze behouden ook een ledenraad. De invloed wordt geborgd doordat CKV wordt vervangen door een algemene ledenraad. Hierin zijn voortaan niet een deel maar alle lokale banken vertegenwoordigd door een door hen zelf geselecteerde afvaardiging.

Of registreer je om te kunnen reageren.