Home

Nieuws laatste update:3 dec 2015

Landbouwsubsidies onder vuur

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben beiden fel kritiek op het landbouwsubsidiebeleid.

Dat blijkt tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken. VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat het Europees landbouwbeleid failliet is.

Minder regeldruk

Ze wil dat er een einde komt aan de landbouwsubsidies die volgens haar compenserend zijn voor alle regels waaraan boeren moeten voldoen. Liever wil ze minder regeldruk zodat ondernemers meer ruimte krijgen om een boterham te verdienen. "Het moet afgelopen zijn dat achter een bureau wordt bepaald wanneer je welk gewas mag telen of dat een deel van de grond braak gelegd moet worden", zegt Lodders in de Tweede Kamer.

Jaco Geurts (CDA) vindt de uitlatingen van Lodders onzinnig: "Het gaat erom dat er nieuw landbouwbeleid is ingezet dat boeren en tuinders maatschappelijke eisen oplegt waar ook weer vergoedingen tegenover staan om die te kunnen invoeren." Dijkgraaf (SGP) zegt dat hij al jaren af wil van de subsidies, en meer ziet in een eerlijke prijs, maar dat dit laatste niet lukt.

Schrappen in regelgeving

"Afschaffen van subsidies betekent schrappen in regelgeving", vindt Lodders. Ze wil als het gaat om eerlijke prijs geen dictaat van de overheid. "De consument bepaalt wat hij eet en tegen welke prijs", aldus Lodders. Ze vindt dat subsidies nog wel ingezet moeten worden voor het aanjagen van innovaties.

Historische omwenteling teweegbrengen

PvdA-Kamerlid Dikkers wil het subsidiebeleid op een andere manier aanpassen. Ze wil de subsidies aanpassen aan de wensen van deze tijd. "Bij subsidies voor duurzame stallen worden nog stallen gebouwd waarbij melkvee niet naar buiten gaat", geeft ze als voorbeeld. "Deze staatssecretaris kan een historische omwenteling teweegbrengen door de fiscale regelingen, vervat in instrumenten als de Maatlat Duurzame Veehouderij, echt toekomstbestendig te maken", zegt Dikkers. Ze geeft als voorbeeld dat subsidies alleen nog verstrekt aan stallen voor tenminste 1 ster van het Beter Leven-keurmerk.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya heeft ook kritiek op het huidige subsidiebeleid. Ze vraagt staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) voor meer inzicht en openbaarheid over de subsidies. Ze vindt dat Europese subsidies vooral gericht moeten zijn op innovaties en duurzaamheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.