Home

Nieuws

Kartelpolitie moet sector uitleggen wat mag

De Autoriteit Consument en Markt slaagt er niet voldoende in voor afzonderlijke branches voldoende duidelijk te maken welke samenwerking mag en welke niet.

De kartelpolitie ACM bestaat nu ruim 2,5 jaar en uit de evaluatie door KWINK Groep volgt dat de ACM doelgroepen (zoals telers) meer direct moet aanspreken in haar communicatie. Nu probeert de ACM wel voorlichting te geven, maar voldoet deze vaak onvoldoende. De informatie is te moeilijk vindbaar en niet toegespitst op doelgroepen en niet-juridische gebruikers, zoals kleine ondernemers.

Minder zaken

Het is opvallend dat de ACM nog maar de helft van het aantal onderzoeken start dan voor de fusie door de NMa (zoals het paprikakartel). De verschillende afdelingen hebben de nodige moeite om de veranderingen in de organisatie te verwerken, blijkt uit het onderzoek.

Brieven

Ook kan de ACM beter duidelijk maken welke acties ze voert die niet worden gepubliceerd, zoals het aantal normoverdragende gesprekken of brieven die tot gewenste gedragsverandering hebben geleid, stellen de onderzoekers.

De ACM scoort goed op punten als zorgvuldigheid, slagvaardigheid en onafhankelijkheid. ACM durft besluiten te nemen die tegen het maatschappelijk belang in gaan. Voor de landbouw was de uitkomst van een zienswijze over samenwerking om de plofkip te vervangen voor een duurzamer alternatief negatief. Dat leidde tot kritiek, ook van het ministerie van EZ. De onderzoekers vinden dat ACM hierin juist heeft geopereerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.