Home

Nieuws

Europarlement pleit voor rem op octrooien

Het Europees Parlement roept in een breed gedragen resolutie de Europese Commissie op paal en perk te stellen aan octrooien op klassiek veredelde gewassen.

In de resolutie die gisteren werd aangenomen spreekt het parlement zijn bezorgdheid uit over de uitspraak van het Europees Octrooi Bureau (EOB) eerder dit jaar gedaan in de zogenaamde brocolli/tomatenzaak. Dit heeft recent al geleid tot een toename van het aantal octrooien op natuurlijke eigenschappen.

In de resolutie stelt het parlement dat octrooien op conventioneel voortgebrachte producten of op genetisch materiaal dat noodzakelijk is voor conventionele voortbrenging, afbreuk kunnen doen aan een cruciale uitzondering binnen het Europees Octrooiverdrag en aan de Europese Richtlijn. Zowel die uitzondering als de richtlijn maakt volgens het Europees Parlement duidelijk dat het niet de bedoeling van de wetgever was om in het kader van die richtlijn producten van wezenlijk biologische aard octrooieerbaar te maken. Het parlement benadrukt het belang van vrije toegang tot plantmateriaal voor de ontwikkeling van nieuwe rassen, het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid wereldwijd.

Breed gedragen

De resolutie is breed gedragen in het parlement door de liberalen, de sociaal-democraten, de conservatieven en de christendemocraten en is ingediend door onder andere de Nederlandse europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bas Belder (SGP).

Belder sprak tijdens de parlementszitting van 'een race op planteneigenschappen door grote bedrijven, waar uiteindelijk de gewone teler de dupe van wordt'. "We moeten de volledige kwekersvrijstelling waarborgen", aldus Belder, die ook bijval kreeg van onder andere europarlementariër Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren.

'Regel kwekersrecht definitief'

Liberaal Huitema riep staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) op tijdens het Nederlands voorzitterschap de vrijstelling van het kwekersrecht definitief te regelen. "Het Europees Parlement is nu luid en duidelijk geweest."'

Of registreer je om te kunnen reageren.