Home

Nieuws

Eerste Kamer stemt in met natuurwet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Natuurbeschermingswet.

Het wetsvoorstel werd aangenomen met steun van VVD, PvdA, CDA, SGP, ChristenUnie,  D66, GroenLinks, 50Plus  en OSF. PvdD, SP en PVV stemden tegen het wetsvoorstel.

'Verbetering ten opzichte van bestaande wet'

GroenLinks-Kamerlid Marijke Vos legde in een stemverklaring uit dat haar fractie vindt dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een verbetering is ten opzichte van de bestaande natuurwet.

"Veel hangt af van goede uitvoering van de wet. Monitoring van de natuur is belangrijk en de evaluatie van de wet, eind 2017, vinden wij erg belangrijk", zegt Vos. Ze is teleurgesteld dat er geen verbod is gekomen op plezierjacht, maar ze noemt de verplichting van faunabeheerplannen en de aanwezigheid van maatschappelijke organisaties in de faunabeheereenheden een verbetering voor de jacht.

'Lokale overheden zijn er niet aan toe'

SP-senator Meta Meijer vindt dat de decentralisatie van het natuurbeleid ertoe leidt dat lokale overheden verantwoordelijkheden krijgen waar ze helemaal niet aan toe zijn. "Ook de koehandel die in de Kamer heeft plaatsgevonden over de jacht is verwerpelijk", zegt Meijer in haar stemverklaring over waarom de SP tegen het voorstel stemde.

Goede monitoring

De PvdD en de SP dienden diverse moties in om het natuurbeleid en het beleid rondom de jacht aan te passen. Deze moties werden door veel fracties niet gesteund omdat deze moties niet in lijn zijn met de taak van de Eerste Kamer. Een motie van Vos (GL) waarin wordt gevraagd om een goede monitoring van de kwaliteit en de effectiviteit van de handhaving van de wet werd met steun van PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66 en 50PLUS wel aangenomen.
Alle partijen in de Eerste Kamer vinden dat een aantal landelijke organisaties als KNJV, LTO, Dieren-en Faunabescherming plek moeten krijgen in de faunabeheereenheden, zodat er sprake is van een breed maatschappelijk gedragen faunabeleid. PvdA diende hiervoor een motie in.

Of registreer je om te kunnen reageren.