Home

Nieuws

'Warmtelevering tuinders niet in gevaar bij sluiting Amer 9'

Warmteleverancier Ennatuurlijk voorziet geen leveringsproblemen bij een versnelde sluiting van de Amer 9 centrale van Essent in Geertruiderberg.

Ennatuurlijk betrekt warmte uit die centrale voor levering aan de glastuinbouw rond Made. In het warmtenetwerk is voldoende back-up capaciteit opgenomen en Ennatuurlijk kan conform de contracten met de klanten de warmte blijven doorleveren.

Wel zou een besluit om kolencentrales versneld te sluiten, de zoektocht naar alternatieve energiebronnen moeten versnellen, stelt Erik Stronk, Algemeen Directeur van Ennatuurlijk. Hij reageert daarmee op de steun in de Tweede Kamer om kolencentrales versneld te sluiten.  "Volgens het Energie-akkoord zou de Amer 9 centrale eind 2023 sluiten. We zijn dan ook al geruime tijd bezig om alternatieven voor te bereiden. Die zijn er en we juichen de discussie dus toe. Wel moeten we en willen we daarin vaart maken, en we verwachten dat de overheid  hierin ook snelheid faciliteert door bijvoorbeeld vergunningen soepel te verstrekken."

Nieuwe capaciteit ontwikkelen naast de bestaande back-up capaciteit dus. Die zoekt Ennatuurlijk in regionale restwarmte, biomassa, geothermie en biogas. Het is nog niet duidelijk wat dit met de tarieven zal doen, een onderwerp dat sterk leeft onder de telers. Volgens Stronk is het moeilijk ver vooruit te kijken, omdat grote veranderingen te verwachten zijn. "Er speelt veel op de warmtemarkt, met een nieuwe Warmtewet. We moeten er rekening mee houden dat die markt er anders uit komt te zien met veel schuivende panelen."

Of registreer je om te kunnen reageren.