Home

Nieuws laatste update:24 nov 2015

Van Dam: geen toekomst voor ‘veel voor weinig'

De Nederlandse landbouw moet zich inzetten op de productie van kwalitatief hoogwaardig voedsel met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en natuur om internationaal concurrerend te blijven. Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken tijdens het jubileumdiner van 100 jaar Boerderij.

Van Dam vindt het belangrijk dat de sector blijft innoveren. Hij zegt: "ik geloof niet in een model van productie van veel voor weinig. Daar waren we altijd goed in, maar andere landen zullen daar op termijn beter in zijn. Nederland moet gaan voor een product van hoge kwaliteit dat duurzaam wordt geproduceerd. Daarvoor is verbetering van techniek en communicatie nodig". Van Dam wil de sector daarin als staatssecretaris extra ondersteunen, bovenop het bestaande beleid om innovatie te stimuleren.

Steun voor innovatie mestvergisting
Hoe hij dat precies wil gaan doen, kan hij nog niet zeggen, daarvoor zit hij nog te vroeg op zijn post, vindt hij. "Maar het is wel de richting waar ik op wil. We moeten kijken hoe we innovatie zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. We hebben nu extra ondersteuning aangekondigd voor innovatie aan mestvergisting. Maar ondersteuning kan ook bijvoorbeeld door in Brussel gesprekken te voeren over de toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger", zegt Van Dam.

De Nederlandse agrosector heeft internationaal een koppositie. "Vraag is hoe we de koppositie behouden door aan de ene kant genoeg eten te produceren en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat boeren er genoeg aan kunnen verdienen en we ook onze natuur en ons klimaat beschermen. Daarmee is de druk die we in de Nederlandse landbouw voelen misschien wel dezelfde uitdaging als die wereld de komende tijd zal meemaken waarbij de voedselproductie verhoogd moet worden waarbij de lokale economie voldoende kan verdienen en waarbij de natuur en het klimaat beschermd moet worden. De Nederlandse kennis en technologie kan daar een enorme bijdrage aan leveren", zegt Van Dam.  Hij zegt dat alle strengere regels op het gebied van milieu en dierenwelzijn het boeren in Nederland niet altijd makkelijk is, maar dat ze wel noodzakelijk zijn in het dichtbevolkte land. "Je moet het ook zien als een verandering die hier noodzakelijk is en die ook de kennis zal geven die nodig is om de wereldwijde verandering door te voeren."

Kwaliteit of goedkoop voedsel
Als staatssecretaris wil Van Dam de kloof tussen consument en boer verkleinen. "Mijn ambitie is om de afstand tussen de consument en de producent van het voedsel kleiner te maken. Veel mensen weten eigenlijk niet meer waar hun voedsel vandaan komt. Tegelijkertijd zie je dat er een trend gaande is dat er steeds meer belangstelling is voor de herkomst van voedsel." Van Dam ziet dat er ook veel mensen gaan voor goedkoop voedsel.  "De mensen die gaan voor de kiloknallers leggen daarmee een enorme druk op de voedselproductie. Ergens moeten die twee werelden van consumenten, van mensen die gaan voor kwaliteit en de groep mensen die gaan voor goedkoop voedsel bij elkaar komen", zegt Van Dam.

Of registreer je om te kunnen reageren.