Home

Nieuws

Limburg wil tuinbouwrelaties in China en Azerbeidzjan

Eén kwekerij in Azerbeidzjan is tot dusver beleverd met plantmateriaal en inventaris van Limburgse bedrijven.

De provincie werkt aan een actief projectplan om bedrijven uit verschillende sectoren actief te krijgen in Azerbeidzjan, maar ook in China. Uit Azerbeidzjan is interesse geuit in onder meer kassen, kennis van kassen en groentezaden. In China heeft Limburg een vriendschapsrelatie met de provincie Sichuan, wat leidde tot diverse handelscontacten.

De provincie Limburg geeft de politieke partijen in een commissievergadering economische zaken inzage in de contacten om buitenlandse markten te interesseren voor samenwerking met regionale bedrijven. Dat leidde tot verschillende handelsmissies, handelscontacten en inzet van subsidies. Nunhems is zo'n bedrijf dat al in Azerbeidzjan op handelsmissie ging. De provincie gaf aan het ontwikkelen van de handelscontacten 120.000 euro uit tot dusver.

In 2013 exporteerden 110 Limburgse bedrijven naar Azerbeidzjan Het betrof hier vooral machines en vervoermaterieel, chemische producten en diverse gespecialiseerde instrumenten en apparaten. Ten opzichte van 2011 is het aantal Limburgse bedrijven dat naar Azerbeidzjan exporteert met meer dan 50 procent gestegen.

In oktober 2015 zal gestart worden met een maandelijks overleg waarbij vertegenwoordigers van het (Limburgse) bedrijfsleven aanwezig zullen zijn. Besproken zal worden welke kansen en/of projecten er zijn en hoe de bedrijven hier mogelijk een rol in kunnen vervullen.

Of registreer je om te kunnen reageren.