Home

Nieuws

ING: zet in op korte ketens en gezonde rassen

Boeren en tuinders moeten inzetten op korte ketens en gezonde producten en zuinig omgaan met bodems. Dat schrijft ING Economisch Bureau in een themarapport met de titel 'Een gezonde toekomst'.

Volgens het onderzoek neemt de vraag naar gezonde voeding snel toe. Zo'n 40 procent van de Nederlanders zou gezonder proberen te eten. Maar vooralsnog blijft de prijs bij de aanschaf wel leidend.

Product sneller naar consument

Door verkorte ketens kan de wens van consumenten sneller worden opgepakt en kunnen producten sneller, dus verser en gezonder, naar de consument worden gebracht. Boeren kunnen met focus op gezonde bodems de inzet van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen en in toenemende mate kiezen voor gewassen die gezonder zijn, zoals tomaten met extra lycopeen. Samenwerking met verwerkers en supermarkten is essentieel om toegevoegde waarde te realiseren.

Gezondheid steeds belangrijker

De rapporteurs stellen vast dat de criteria gemak, genieten, gezond, goedkoop en goed gedrag de voedingskeuzes van consumenten bepalen. Het criterium gezondheid wordt belangrijker. Dat komt mede door de demografische ontwikkeling in Nederland en - breder -  West-Europa. Het percentage ouderen en hoger opgeleiden groeit en deze groepen eten gemiddeld gezonder.

Consument mijdt vooral vet en suiker

Bijna 40 procent van door ING geënquêteerde Nederlanders zegt van plan te zijn gezonder te gaan eten. Onder hen zijn relatief veel jongeren, mensen die alleen wonen en stedelingen. Consumenten die zich richten op gezondheid, vermijden volgens een peiling van ING vooral vet (31 procent), suiker (25 procent) en zout (18 procent).

Prijs nog altijd leidend.

Uit de peiling blijkt dat voor dan 40 procent van de consumenten in 2014 de prijs bij de aanschaf van voeding de doorslag gaf en dat percentage ligt nog wat hoger dan in 2010. De gezondheid van producten is in die periode wel belangrijker geworden dan de smaak. Circa 40 procent zegt bereid te zijn meer te betalen voor gezonde voeding. Voor 14 procent van de deelnemers aan een peiling is de prijs van gezonde voeding een barrière gezonder te eten.

Of registreer je om te kunnen reageren.