Home

Nieuws

EZ verlaagt megaclaim uit Brussel voor GMO-fouten

Het ministerie van Economische Zaken heeft bedragen bekend gemaakt van de verwachte terugvordering van GMO voor groente en fruit.

Nederland verwacht dat de Europese Commissie na controles uit 2009 en 2011 een terugvordering zal opleggen van 52 miljoen euro. De sector was op de hoogte van een zware claim die boven het hoofd hing, maar de aanvankelijke verwachting van het ministerie voor terugvordering was 187 miljoen euro. De sector was hiervan niet op de hoogte. Dat is ook een veelvoud van wat Nederlandse telersverenigingen jaarlijks ontvangen uit Brussel.

In de sector wordt verbaasd gereageerd op de bedragen en de procedure. Ook de aard van de overtreding noemt Dijksma niet in de brief. Ook hier weten bronnen dit niet te noemen.

Nederland heeft het bedrag na twee hoor- en wederhoorfases terug gebracht naar 52 miljoen euro. Het ministerie schrijft in een brief niet van plan te zijn verder in beroep te gaan tegen de te verwachten claim. "In het licht van de door de Europese Commissie geconstateerde tekortkomingen worden door de Europese Commissie, met in acht name van de toepasselijke richtsnoeren voor het opleggen van correcties, naar mijn mening de toepasselijke sancties opgelegd." Ze schrijft dat beroep ook de onzekerheid in de sector verlengt. Dijksma gaf aan GMO-problemen op te lossen mits telers stappen zouden zet tot samenwerking en herstructurering wordt aangepast. Of dit die oplossing is, wordt ook niet duidelijk.

Zo is het effect voor de sector onduidelijk. Dijksma schrijft dat de terugvorderingen in de sector al reeds zijn ingesteld. Of het hier om eerdere terugvorderingen gaat, kon de woordvoerder ook niet zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.