Home

Nieuws

EFSA pleit glyfosaat vrij

Glyfosaat is naar alle waarschijnlijkheid niet kankerverwekkend en risico van beschadiging van menselijk DNA is eveneens onaannemelijk. Die onderzoeksconclusie brengt de Europese voedselveiligheidswaakhond EFSA vandaag naar buiten.

De werkzame stof in tal van gewasbeschermingsmiddelen waaronder onkruidverdeler Roundup staat onder druk als slecht voor het milieu en de gezondheid. Dat laatste kwam naar voren uit een onderzoek door het International Agency for Research on Cancer IARC. Mede op basis daarvan pleitten oppositiepartijen in de Tweede Kamer eerder dit jaar voor een totaalverbod van glyfosaat.

EFSA verklaart haar afwijkende conclusie uit het  feit dat ze samen met experts uit de EU-lidstaten in het onderzoek een groter aantal studies hebben meegenomen dan het IARC. Overigens heeft Zweden als enige EU-lidstaat, de conclusies van EFSA níet onderschreven. Ook na het meenemen van die extra studies houden de Zweedse organisaties voor voedselveiligheid en volksgezondheid vast aan het voorzorgprincipe.

Grenswaarden

Bij het vaststellen van de onwaarschijnlijkheid van gevaar op kanker of DNA-schade hoort een zogeheten Aanvaardbare Dagelijkse Inname van 0,5 milligram per kilo lichaamsgewicht voor consumenten. Ook is er een grenswaarde gesteld voor de toepassers van het middel (Acceptable Operator Exposure Level AEOL) : 0,1 milligram per kilo lichaamsgewicht per dag.

Op basis van deze vastgestelde grenswaarden en van de inhoudelijke conclusies zal EFSA in 2016 ook een Maximum Residu Limiet vaststellen. Daarnaast is het aan de Europese Commissie om te bepalen of glyfosaat op de lijst van toegelaten werkzame stoffen blijft. En als dat het geval is, is het aan de afzonderlijke lidstaten welke middelen en welke toepassingen toegelaten blijven.

In Nederland heeft het kabinet al een verbod aangekondigd van het gebruik van middelen met glyfosaat op verhardingen en op termijn voor ander niet-landbouwgerelateerd gebruik, bijvoorbeeld op sportterreinen. Voor gebruik in de land- en tuinbouw wilde toen nog staatssecretaris Mansveld van Milieu het onderzoek van EFSA afwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.