Home

Nieuws

D66: Maak EU-subsidie transparant

D66 wil dat het publiek inzicht krijgt in de besteding van bijvoorbeeld GMO-subsidies.

Die partij wil dat de hoogte van EU-subsidies per bedrijf, de naam van de teler en ook de voorwaarden voor die subsidie bekend worden. Daarmee neemt volgens haar de kans op fraude af als iedereen de subsidiegegeven kan inzien. D66-Tweede Kamerlid Koser Kaya wil dat zo op projectniveau inzichtelijk wordt gemaakt hoe de Europese landbouwsubsidies worden besteed. In de ontwikkelingssamenwerkingssector wordt op deze wijze al gewerkt aan transparantie.

Ze pleit voor één overkoepelende website waar te vinden is welke subsidies verleend zijn aan welke boerenbedrijven en onder welke voorwaarden. Bovendien denkt de partij dat de kans op fraude afneemt als iedereen de subsidiegegevens in kan zien.

De Europese Commissie geeft tussen 2014 en 2020 in totaal voor 373 miljard euro aan subsidies uit via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Nederland krijgt daarvan ruim 5 miljard euro om te besteden. Jaarlijks gaat dat om meer dan 700 miljoen euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.