Home

Nieuws

Belgische glasgroentetelers positiever dan collega-tuinders

Van de Belgische voedingsteelten in de tuinbouw zijn de glasgroentetelers veruit het positiefst over hun bedrijfssituatie en de toekomst.

Dat blijkt uit de Vlaamse Landbouwconjunctuurindex, waarvoor 750 bedrijven zijn ondervraagd in september 2015. De vertrouwensindex van de sector groenten onder glas zakt van 103 naar 94, maar blijft de beste van alle deelsectoren. De toekomstindex is de enige die in deze enquêteronde boven de 100 uitsteekt. Bij een score van 100 zijn evenveel bedrijven positief als negatief. Een score van 200 betekent dat alle bedrijven positie zijn. In de glasgroentesector is dat dus ook dit jaar niet het geval, maar mogelijk zou de maand oktober bij telers iets meer vertrouwen opwekken.

Telers van groenten in openlucht zien hun index afnemen naar 74. Beide deelindexen (verleden en toekomst) verslechteren. Bijna 58% zegt dat de verkoopprijs is gezakt en volgens 25% zal deze evolutie zich doorzetten.

De index voor fruitteelt stijgt als enige deelsector twee rondes na elkaar, van 66 naar 80. De fruittelers zijn meer tevreden over de afgelopen zes maanden en zijn ook iets optimistischer wat de toekomst betreft. Bijna 38 procent denkt dat de verkoopprijs tijdens de volgende periode zal stijgen. De oogst van appelen en peren is normaal en van goede kwaliteit. De zoektocht naar nieuwe afzetmarkten voor peren begint vruchten af te werpen.

Of registreer je om te kunnen reageren.