Home

Nieuws

VVD noemt landbouwsubsidies EU verspild geld

De € 62 miljard die de EU jaarlijks uitgeeft aan landbouwsubsidies, is verspild geld. Het remt de innovatie, die broodnodig is om de wereldbevolking van voedsel te voorzien.

Dat zegt Helma Lodders, landbouwwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer aan de vooravond van de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer.

De VVD vindt dat het landbouwbeleid zo moet worden ingericht dat innovatie en ondernemerschap worden beloond. Nergens in de wereld is de land- en tuinbouw zo efficiënt, hoogproductief en innovatief als in Nederland, aldus de VVD-woordvoerder in een opiniestuk dat vandaag verschijnt.
Lodders constateert dat de EU averechts werkt door aan de ene kant beperkingen op te leggen (bijvoorbeeld door braaklegging) en aan de andere kant subsidies te verlenen. De extra steun van € 500 miljoen die de Europese Commissie vorige maand uittrok voor de in zwaar weer verkerende varkenshouders en melkveehouders versterken volgens Lodders de negatieve spiraal, waarbij boeren in de praktijk structureel afhankelijk worden van EU-subsidies.
Het accent moet juist op innovatie en gebruik van nieuwe technieken liggen, betoogt de VVD'er, die het belachelijk vindt dat de verwerking van insecten in de voedingsketen wordt gefrustreerd omdat de regels voorschrijven dat dieren worden geslacht. Dat remt de innovatie, zegt ze.

Of registreer je om te kunnen reageren.