Home

Nieuws

NVWA controleert groentevrachten op de snelweg

Inspecteurs onder verantwoordelijkheid van NVWA halen vrachtwagens met groente en fruit van de weg om controle uit te oefenen op de fytosanitaire status van de (export)vracht.

Tegelijk is een proef gedaan op Schiphol om fytosanitaire controles uit te voeren op plantaardige producten in passagierscontroles. Het zijn twee nieuwe instrumenten om de insleep van gevaarlijke organismen tegen te gaan en de exportgaranties voor buitenlandse markten te versterken. Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA.

De focus van de uitgevoerde maatregelen in de plantaardige sector is gericht op de analyse van vondsten van organismen in Nederland, het nog beter voorkomen en monitoren van de introductie van schadelijke organismen en het versterken van de exportgaranties.

Nederland weet hierbij te profiteren van Europese middelen. Evenals vorig jaar is eind mei voor de versterking van de fytobewaking het totale werkprogramma 2016 voor cofinanciering bij de EU ingediend. Zo kan meer aandacht besteed worden aan vroege detectie van mogelijke nieuwe introducties.

Of registreer je om te kunnen reageren.