Home

Nieuws

LTO komt bonden iets tegemoet

In de onderhandelingen over een tuinbouw-uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) komen de werkgevers de bonden iets tegemoet. Maar een wachttijd van niet langer dan 13 weken blijft overeind.

Werknemers met seizoencontracten van negen maanden of langer kunnen bij ongewijzigde bedrijfsvoering en goed functioneren na drie contracten aanspraak maken op een arbeidscontract voor onbepaalde tijd." Dat staat in het vandaag naar de bonden gestuurde nieuwe voorstel van de werkgevers voor een gezamenlijk akkoord over een uitzondering op de WWZ. Daarmee komt LTO Nederland tegemoet aan de wens van de vakbonden om weer meer vaste banen mogelijk te maken in de tuinbouw.

Lage ww-premie

"Daarbij geldt wel de voorwaarde dat met de Belastingdienst een afspraak wordt gemaakt om deze contracten onder de lage wachtgeldpremie te laten vallen", aldus werkgeversonderhandelaar Leo van der Zon. De werkgevers houden in hun nieuwe voorstel vast aan de periode van dertien weken, als wachttijd in de keten bepaling. De bonden willen dat die periode waarna een nieuwe keten van tijdelijke contracten kan beginnen twee weken langer is. Nu is die periode volgens de WWZ zes maanden.

Eens zijn de bonden en de werkgevers het over de mogelijkheid van het aanbieden van drie tijdelijke contracten voor seizoenarbeid in een periode van negen maanden. Oneens zijn ze het weer over hoe de afspraken over die eventuele tuinbouw-uitzondering op de WWZ moeten worden vastgelegd. De werkgevers willen die vastleggen in de CAO Colland. "Deze Cao regelt afspraken van sociale partners voor de gehele land- en tuinbouw. Belangrijk voor LTO is dat werkgevers daardoor snel weer afspraken kunnen maken met hun vertrouwde seizoenwerkers voor het volgend seizoen of jaar." De bonden willen de WWZ afspraken echter niet loskoppelen van de sector-cao's voor respecievelijk Open teelten en de Glastuibouw.

Of registreer je om te kunnen reageren.