Home

Nieuws

Kabinet: 'Meer inzicht in werkelijke kosten product'

Het kabinet wil dat de consument meer inzicht krijgt in de werkelijke kosten van een product, inclusief kosten voor natuur en milieu. Dat is een van de onderdelen van de reactie van het kabinet op het rapport 'Naar een voedselbeleid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Het kabinet vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om ook op de lange termijn voldoende, duurzaam en gezond voedsel te kunnen garanderen, zowel in Nederland als in de wereld. Het kabinet wil daarom naar een integraal voedselbeleid waarin volksgezondheid, ecologische houdbaarheid en veiligheid centraal staan. Het kabinet onderschrijft de stellingname van de WRR dat de huidige voedselproductie en –consumptie op lange termijn wereldwijd niet ecologisch houdbaar is. Nederland kan voorop lopen in de vraag naar duurzaam geproduceerd voedsel. Staatssecretaris Dijksma: "Nederland is met vernieuwende voedselproductie toonaangevend in de wereld. Als we vanuit gezondheid en duurzaamheid formuleren wat voor voedsel we op ons bord willen hebben, dan is onze agrosector in staat dat te leveren."

Daarbij past bijvoorbeeld een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Om de keuze voor een duurzaam product makkelijker te maken wordt er orde gebracht in het oerwoud aan keurmerken. Voedselverspilling moet verder worden terug gedrongen en het kabinet wil dat de consument meer inzicht krijgt in de werkelijke kosten van een product, inclusief kosten voor natuur en milieu.

Een gezonde voedselkeuze is veelal een duurzame keuze. Zo is het eten van meer groenten en fruit zowel goed voor de gezondheid als voor het milieu. Tijdens het Europees voorzitterschap organiseert het kabinet het komende halfjaar een conferentie om productverbetering op EU-niveau een extra impuls te geven. Op basis van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding die de Gezondheidsraad op 4 november 2015 uitbrengt zal het Voedingscentrum haar adviezen op onderdelen aanpassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.