Home

Nieuws

Greenpeace richt pijlen op voedingsteelt

Greenpeace Nederland werkt aan meerdere rapporten over de milieu-effecten van teelten in de voedingstuinbouw.

De aandacht voor de voedingsteelt komt voort uit de middelendiscussie na massale bijensterfte. De organisatie zegt in het gat te springen dat Milieudefensie achterlaat na het terugschroeven van het residuprogramma 'Weet wat je eet'.

De focus bij Weet wat je eet lag bij residuresten in het eindproductie. Volgens Greenpeace moet echter meer de nadruk komen te liggen op de effecten van middelengebruik op de omgeving. De organisatie Greenpeace lijkt daarin ook een stapje verder te gaan. Voor het onderzoek naar de vervuiling van appelboomgaarden nam de organisatie grond- en watermonsters zonder toestemming van telers.

Volgens campagneleider landbouw Kees Kodde werkt Greenpeace Nederland voor de campagne in de voedingsteelt samen met buitenlandse zusterorganisaties zoals Greenpeace Duitsland. Die groep is al langer actief in de voedingsteelt. In Nederland leken vooral Milieudefensie, Natuur en Milieu en Foodwatch zich om de teelt te bekommeren. Nu is daar dus Greenpeace bijgekomen.

Volgens Dodde richt Greenpeace zich echter vooral op de supermarkten, omdat zij met hun dominante positie in de keten tot veranderingen kunnen dwingen. Greenpeace erkent dat veel telers met verbeteringen bezig zijn, maar dat is nog niet voldoende. Ook erkent Greepeace dat de voedingsteelt het op dat punt al beter doet dan de sierteelt of bollenteelt.

De Nederlandse Fruittelersorganisatie liet weten dat ze op punten als vergroening van het middelenpakket wil samenwerken met Greenpeace.

Of registreer je om te kunnen reageren.