Home

Nieuws

Uitspraak over kassenbouw op gesaneerd perceel

De gemeente Landerd (Oost-Brabant) heeft een subsidie deels ingetrokken nadat op een gesaneerd glasperceel in een kwetsbaar gebied toch weer een kas verscheen.

De teler had ruim 9 ton subsidie ontvangen om de sanering te financieren. De teler verkocht het perceel, waarna de volgende eigenaar een vergunning aanvroeg bij de gemeente om een nieuwe kas te bouwen. De gemeente kon dat volgens eigen zeggen niet weigeren, maar besloot vervolgens de subsidie van de eerste eigenaar helemaal terug te vorderen. Na bezwaar van de teler besloot het gemeentebestuur tot een gedeeltelijke terugvordering, maar ook daar gaat de teler niet meer akkoord. Hij stelt de nieuwe eigenaar mondeling te hebben verteld dat kassenbouw op het perceel niet is toegestaan, maar dit is niet opgenomen in het koopcontract.

De gemeente en de rechter vinden dat de teler niet het maximale heeft gedaan om kassenbouw op het perceel te vorkomen. De teler moet een deel van de subsidie terugbetalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.