Home

Nieuws

Geen CO2-naheffing glasbedrijven

Glastuinbouwbedrijven in Nederland hebben in 2013 en 2014 zeer waarschijnlijk het CO2-plafond in het CO2-sectorsysteem niet overschreden.

Dat verwacht LTO Glaskracht Nederland. Daarmee zou een heffing naar rato van gasverbruik achterwege blijven over deze jaren. De CO2-emissie van de glastuinbouw daalt fors door een verminderde inzet van WKK's, energiebesparing door Het Nieuwe Telen, ontwikkeling van duurzame energie en areaalkrimp, schrijft LTO Glaskracht Nederland.

De uitvoering van het CO2-sectorsysteem is samen met het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) de tegenprestatie voor het behoud van de verlaagde energiebelasting. Dat laatste private systeem is afgesproken in het nationale Energieakkoord en kan bedrijven wel raken in de portemonnee.

Het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) volgt de ontwikkeling van het gasverbruik per bedrijf. Jaarlijks wordt dit vergeleken met het toegestaan gasverbruik (de norm) en daaruit volgt een verrekening per bedrijf. In 2015 wordt dit systeem ingevoerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.