Home

Nieuws 1 reactie

Verplicht certificaat huisvesting van de baan

LTO Nederland is uit de Stichting Normering Flexwonen (SNF) gestapt. Daarmee is een verplichte certificering van huisvesting voor arbeidsmigranten voorlopig van de baan.

In de Stichting Normering Flexwonen proberen werkgevers en vakbonden tot afspraken te komen over normen waaraan onderkomens voor arbeidsmigranten moeten voldoen. Behalve de vakbonden en LTO was ook de uitzendbranche betrokken bij de oprichting van de stichting in 2013.

LTO Nederland is nu afgehaakt omdat de vakbonden in de normen voor certificering ook 'goed werkgeverschap' wilden opnemen. "Terwijl dat iets is dat in cao-verband wordt afgestemd. Wij vinden het een vreemde combinatie om dat dan ook in deze certificering op te nemen", aldus Jules Sanders van LTO Noord.

Op de website www.normeringflexwonen.nl staan wel een flink aantal gecertificeerde uitzendbureaus. Het was de bedoeling dat ook op de onderkomens die door tuinbouwbedrijven worden gerealiseerd keurmerken geplakt zouden kunnen worden. Op termijn zou dat zelfs een in de agrarische cao's opgenomen verplichting worden. Maar dat zal nu niet meer zo snel gebeuren, schat Sanders in.

Voor tuinders geldt nu dat ze de arbeidsmigranten die ze zelf onder contract hebben huisvesting bieden die voldoet aan wettelijke normen. Dat wordt gecontroleerd door de overheid. Zonder certificering zal die controle wellicht wat vaker en wat uitvoeriger plaatsvinden, dan wanneer een door privaat toezicht gecontroleerd certificaat overlegd kon worden.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Moeten we concluderen dat LTO tegen goed werkgeverschap is?

Of registreer je om te kunnen reageren.